VWO-A Wiskunde

 

Download gratis:

H1-H6: Functieonderzoek

H7. Differentiëren

H8: Rijen

H9-H14. Statistiek

H15. Transformatie van functies.

H16. Goniometrie 

 

Functieonderzoek.

 

H1. Kernbegrippen van functieonderzoek.

1.1 Functieonderzoek,                   

1.2 De lineaire functie.

1.3 Stijging en daling.

1.4 Domein en bereik.

1.5 Minimum en Maximum.

1.6 Interpoleren en extrapoleren.

1.7 Dal- en bergparabool.

1.8 Nulpunten voor y.

1.9 Onderzoek naar limieten.

1.10 Horizontale en verticale asymptoot.

 

H2. Lineaire functies.

2.1 De standaardvorm van een lineaire functie.

2.2 Het berekenen van a en b.

2.3 De standaardvorm van een evenredige lineaire functie.

2.4 De richtingscoëfficiënt.

2.5 Extra opgaven.

 

H3. TI-83 voor onderwerp functies.

3.1 Algemeen.

3.2 GRAPH, TRACE en WINDOW.

3.3 Intypen van functies.

3.4 TABLE en TBLSET.

3.5 Nulpunten bepalen.

3.6 Snijpunten bepalen.

3.7 Minimum en maximum bepalen.

3.8 Functies optellen en aftrekken.

3.9 Functies met 2 variabelen.

 

H4. Functies met machten.

4.1 De machtsfunctie.

4.2 Omgekeerd evenredige functies.

4.3 Wortelfuncties.

4.4 Het oplossen van machtsfuncties.

4.5 Veranderingen bij machtsfuncties.

 

H5. Functies met exponenten.

5.1 De exponentiële functie.

5.2 Verschilwaarden tussen de y-waarden.

5.3 De toepasbaarheid van exponentiële functies.

5.4 Het oplossen van exponentiële vergelijkingen.

5.5 Het schatten van de exponentiële functie.

5.6 Rekenen met machten en exponenten.

 

H6. Functies met log.

6.1 Standaardfuncties met log.

6.2 Logistische groei.

6.3 Log-papier.

 

H7. Differentiëren.

7.1 De afgeleide van een lineaire functie.

7.2 De afgeleide van een machtsfunctie.

7.3 De afgeleide van een exponentiële functie.

7.4 De afgeleide van een log-functie.

7.5 Overige regels differentiëren.

 

H8. Rijen.

8.1 Rekenkundige rij.

8.2 Meetkundige rij.

 

Statistiek.

 

H9. Dataverwerking.

9.1 Steekproef en populatie.

9.2 Frequentietabellen.

9.3 Steel- en bladdiagram en Cirkeldiagram.

9.4 Histogram.

9.5 Centrum en spreidingsmaten.

 

H10. Tellen.

10.1 Venndiagram.

10.2 Boomdiagram.

10.3 Rooster en driehoek van Pascal.

10.4 Aantal routes.

10.5 Faculteit.

10.5 Permutatie.

10.6 Machtsboom.

10.7 Combinatie.

 

H11. Kansen.

11.1 Een kans

11.2 Kansen optellen.

11.3 Kansen vermenigvuldigen.

11.4 Kansboom.

11.5 Vaasmodel.

 

H12. Binomiale kansverdeling.

12.1 Kansverdeling.

12.2 De binomiale kansverdeling.

 

H13. De normale verdeling.

13.1 De normale verdeling is klokvormig en symmetrisch.

13.2 De normale verdeling heeft gemiddelde μ en spreiding σ.

13.3 De normale verdeling met TI-83.

13.4 De standaard normale verdeling z.

13.5 De normale verdeling en het gemiddelde.

13.6 De normale verdeling en een percentielwaarde.

13.7 Het berekenen van μ en σ met grafisch rekenmachine.

13.8 Normaal waarschijnlijkheidspapier.

 

H14. Toetsen.

14.1 Kernbegrippen van het toetsen.

14.2 Overzicht van de verschillende toetsen.

 

Transformatie van functies.

 

H15. Transformatie van functies.

15.1  Lineaire functie.

15.2  Machtsfunctie.

15.3  Exponentiële functie.

15.4  Log-functies.

 

Goniometrie. 

 

H16. Goniometrie. 

16.1    Functie voor sinus.

16.2    Functie voor cosinus.

16.3    Rekenregels bij sinus

16.4    Afgeleide en integralen.

16.5    Sinus en cosinus in een rechthoekige driehoek.

16.6 Transformatie van sinusfunctie.

 

Terug naar nederland