VWO-B Wiskunde

 

Download gratis:

H1-H6: Functieonderzoek

H7: Transformatie

H8. Differentiëren

H9. Integreren

H10. Goniometrie 

H11-12. Meetkunde

 

Functieonderzoek.

 

H1. Kernbegrippen van functieonderzoek.

1.1 Functieonderzoek,                   

1.2 De lineaire functie.

1.3 Stijging en daling.

1.4 Domein en bereik.

1.5 Minimum en Maximum.

1.6 Interpoleren en extrapoleren.

1.7 Dal- en bergparabool.

1.8 Nulpunten voor y.

1.9 Onderzoek naar limieten.

1.10 Horizontale en verticale asymptoot.

 

H2. Lineaire functies.

2.1 De standaardvorm van een lineaire functie.

2.2 Het berekenen van a en b.

2.3 De standaardvorm van een evenredige lineaire functie.

2.4 De richtingscoëfficiënt.

 

H3. TI-83 voor onderwerp functies.

3.1 Algemeen.

3.2 GRAPH, TRACE en WINDOW.

3.3 Intypen van functies.

3.4 TABLE en TBLSET.

3.5 Nulpunten bepalen.

3.6 Snijpunten bepalen.

3.7 Minimum en maximum bepalen.

3.8 Functies optellen en aftrekken.

 

H4. Functies met machten.

4.1  De machtsfunctie.

4.2  Omgekeerd evenredige functies.

4.3  Wortelfuncties

4.4  Machtsfuncties oplossen.

4.5  Veranderingen bij machtsfuncties.

 

H5. Functies met exponenten.

5.1  De exponentiële functie.

5.2  Verschilwaarden tussen de y-waarden.

5.3  De toepasbaarheid van exponentiële functies.

5.4  Exponentiële vergelijkingen oplossen.

5.5  Het schatten van de exponentiële functie.

5.6  Rekenen met machten en exponenten.

 

H6. Functies met log.

6.1  De log-functie.

6.2  Log-papier.

6.3  Rekenen met log.

 

Transformatie van functies.

 

H7. Transformatie van functies.

7.1  Lineaire functie.

7.2  Machtsfunctie.

7.3  Exponentiële functie.

7.4  Log-functies.

 

Differentiëren.

 

H8. Differentiëren.

8.1  De afgeleide van een lineaire functie.

8.2  De afgeleide van een machtsfunctie.

8.3  De afgeleide van een exponentiële functie.

8.4  De afgeleide van een log-functie.

8.5  Overige regels differentiëren.

 

Integreren.

 

H9. Integreren.

9.1  Onder- en bovensom.

9.2  Primitieve F.

9.3  F voor lineaire functie.

9.4  F voor machtsfunctie.

9.5  F voor exponentiële functie.

9.6  F voor log-functies.

9.7  Het berekenen van het oppervlakte onder de x-as.

9.8  Het oppervlakte tussen 2 functies.

9.9  Rekenregels integralen.

 

Goniometrie. 

 

H10. Goniometrie. 

10.1    Functie voor sinus.

10.2    Functie voor cosinus.

10.3    Rekenregels bij sinus

10.4    Afgeleide en integralen.

10.5    Sinus en cosinus in een rechthoekige driehoek.

10.6    De eenheidscirkel als functie.

10.7    Vergelijking voor een ellips.

10.8    Richting, snelheid en afstand in een cirkel.

10.9    Herschrijven ven cirkel en ellips tot functie.

10.10  Oppervlakte in een cirkel en ellips.

10.11  Harmonische cirkelbeweging.

10.12  Vergelijking voor een cirkel.

10.13 Transformatie van sinusfunctie.

 

Meetkunde.

 

H11. Basiskennis meetkunde.

11.1  Vierhoeken.

11.2  Driehoeken.

11.3  Cirkel.

 

H12. Bewijzen meetkunde.

12.1  De stelling van de 3 middelloodlijnen van een driehoek.

12.2  De stelling van de 3 deellijnen van een driehoek.

12.3  De stelling van de 3 zwaartelijnen van een driehoek.

12.4  De stelling van de 3 hoogtelijnen van een driehoek.

12.5  Koordenvierhoek.

12.6  Stellingen van Thales.

12.7  Stelling van de constante hoek.

12.8  Stelling van de omtrekshoek.

12.9  Stelling van de raaklijnhoek.

 

 

Terug naar nederland